برگزاری دومین دوره سازه پل ماکارونی توسط دانشجویان عمران سما

دومین دوره سازه پل ماکارونی


برگزاری دومین دوره سازه پل ماکارونی توسط دانشجویان عمران سما

دومین دوره سازه پل ماکارونی در روز چهار شنبه 97/09/28 از ساعت 13 الی 16 در سالن امام علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب با حضور دانشجویان دانشگاههای شهرستان داراب برگزار می گردد.

بازگشت