دومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی بین دانشگاهی شهرستان داراب

دومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی بین دانشگاهی شهرستان داراب


دومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی بین دانشگاهی شهرستان داراب

دومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی بین دانشگاهی شهرستان داراب که به میزبانی دانشگاه آزاد برگزار گردید. و از بین 11 گروه شرکت کننده آموزشکده سما مقام اول را کسب کرد.

بازگشت