برگزاری مراسم یلدا در مجتمع سما داراب

برگزاری مراسم یلدا در مجتمع سما داراب


برگزاری مراسم یلدا در مجتمع سما داراب

مراسمی نمادین با حضور دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی مجتمع سما برگزار گردید.

بازگشت