تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

شروع

پایان

انتخاب واحد

1397/11/06

1397/11/11

شروع کلاسها

1397/11/13

1398/03/23

حذف و اضافه

1397/11/27

1397/12/02

امتحانات

1398/03/25

1398/04/06

 

 

نام رشته مقطع گروه آموزشی
کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته فني و مهندسي
برق - ابزار دقیق کاردانی پیوسته فني و مهندسي
مربیگری شطرنج کاردانی پیوسته علوم انساني
مربی بهداشت مدارس کاردانی پیوسته علوم انساني
مربی کودک کاردانی پیوسته علوم انساني

نام فرم دریافت فایل
فرم قرارداد حق التدریس اساتید سما