اساتید آموزشکده فنی و حرفه ای سما داراب

عکس نام نام خانوادگی رشته تحصیلی گروه آموزشی ایمیل آخرین مدرک تحصیلی
Image سینا زحمت کش مهندسی عمران کارهای عمومی ساختمان sina.zahmatkesh72@gmail.com کارشناسی ارشد ناپیوسته
Image مجید صابری تاریخ اسلام مربی بهداشت مدارس majidsaberi4720@gmail.com کارشناسی ارشد ناپیوسته